تعمیر یخچال فریزر

در این مطلب به بررسی تولید سرما در یخچال فریزر ها می پردازیم تا بهتر با نحوه کار یخچال فریزر ها آشنا شویم. با ماهمراه باشید

دو ويژگي مهم گازها برای توليد سرما مورد استفاده قرار میگیرد:

  1. گازها تحت اثر فشار زياد بحالت مايع در آمده ودر نتیجه، درجه حرارت گاز افزايش مي يابد.
  2. اگر گاز مايع در محيطي باز تر از محيط قبلي قرار گيرد، بحالت فوران در آمده، تبخير می شود و دماي آن شديدا" كاهش مي يابد. بنابراين بصورت يك سرما ساز مورد استفاده قرار مي گيرد. 

  با توجه به اين دو ويژگي، به شرح سرما سازي در يخچال های ال جی LG مي پردازيم.  

   با بكار افتادن كمپرسور، پيستون مرتبا" گاز را از طريق لوله بر گشت مي مكد و با فشار وارد لوله رفت مي كند. فشار وارده بر گاز ،حرارتش را افزايش مي دهد. بمنظور كاستن از حرارت گاز آن را وارد رادياتور مي كنند ودر آن جا مقداري از حرارت گاز كاسته مي شود.سپس با عبور از فيلتر (دراير) كاملا" خشك مي شود و چون لوله خروجي دراير و پس از آن سطح مقطع لوله مويي بسيار كم است گاز تحت فشار زيادي قرار گرفته و بر اثر اين فشار بحالت مايع در مي آيد و حرارتش نيز افزايش مي يابد.با عبور از لوله مويي ، وارد لوله هاي اواپريتور (جاي يخ) مي شود ودر آن جا كه سطح مقطع جديد به مراتب بيشتر از سطح مقطع لوله مويي است شروع به فوران نموده و توليد سرما ميكند،فشار كمپرسور گاز را از اواپريتور عبور داده و خروجي اواپريتور توسط لوله اي مسي يا آهني به لوله برگشت يخچال مي رسد و براثر ازدياد فشار در لوله مويي حرارت گاز افزايش مي يابد . اگر حرارت بطريقي از گاز سلب نشود ،سرماسازي در اواپريتور كيفيت مطلوبي نخواهد داشت بهمين منظور معمولا"كار خانجات سازنده لوله بر گشت اواپريتور كه حاوي گاز سرد است را به لوله رفت  لوله مويي كه حاوي گاز گرم است جوش مي دهند تا گاز گرم لوله مويي در حركت بطرف اواپريتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپريتور سرد شود واز دماي آن كاسته شود.

تعمیریخچال فریزر ال جی

بعضي از كارخانجات بمنظور بهره وري بيشتر از برگشت گاز سرد،لوله مويي را از درون آن عبور داده و به اواپريتور مي رسانند. بدين ترتيب گاز مايع شده گرم قبل از رسيدن به اواپريتور كاملا" سرد ميشود ودر جاي يخي حد اكثر راندمان را ارائه خواهد داد.  هر گاه سرماي ايجاد شده در اواپريتور بحد تنظيم شده در ترموستات برسد ، براثر انقباض فانوسك درون ترموستات برق كمپرسور قطع شده و عمل سرما سازي متوقف مي شود .دماي محفظه يخچال معمولا" بين 1 الي 7 درجه سانتي گراد ،اواپريتور در حدود 15 درجه زيرصفر است.

ذوب برفك در يخچال (ديفراست):با باز شدن درب يخچال مقداري از هواي گرم محيط وارد يخچال شده و بر اواپريتور قطرات آب را بوجود مي آورد . بمرور قطرات آب بوجود آمده ، توده هاي عظيم يخ يا بعبارت ديگر برفك را ايجاد مي سازد كه بوسيله آن ها عمل سرما سازي مختل مي شود پس لازم است در فواصل زماني معين نسبت به ذوب برفك ها اقدام شود. در اكثر يخچال ها براي نائل آمدن به اين منظور تدبيري انديشيده نشده و تنها راه ذوب برفك ها ،باز گذاشتن درب يخچال است كه در اينحالت برق آن از مدار قطع مي شود.   روش ديگر استفاده از چند لايه سيم المنت است كه بدور اواپريتور پيچيده مي شود .هر گاه ذوب برفك ضروري به نظر آمد، باقرار دادن ترموستات در وضعيت مخصوص ذوب برفك ،المنت توليد گرما نموده ويخ هاي زائد را از ميان مي برد.

در ديفراست گازي كه امروزه متداول ترين شكل ذوب برفك است از شير سولنوئيدي(شير الكتريكي) استفاده مي شود . اين شير داراي دو ورودي و يك خروجي است . یک ورودي  در حالت عادي مسدود است اما با اتصال برق به شير الكتريكي ، مسير آن نيز باز مي شود و گاز گرم از اين مسير به خروجي دیگر راه مي يابد.  مادامي كه به شير الكتريكي برق نمي رسد گاز سرد مستقيم وارد اواپريتور شده و عمل سرما سازي صورت مي گيرد.  با اتصال برق به شير الكتريكي ، باز شده و گاز گرم خارج شده و محفظه اواپريتور را گرم مي سازد. گرماي محيط اواپريتور برفك هاي بوجود آمده را ذوب مي سازد و پس از ذوب برفك ها ،يك ترموستات مجددا" شير سولنوئيدي را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسير ، باز مي گرداند.   

البته اشكال ديگري از ذوب برفك نيز بكار گرفته شده كه امروزه كاربرد كمتري دارد . بعنوان مثال مي توان نوع ديفراست با شمارش دفعات باز و بسته شدن درب يخچال را نام برد . با قرار دادن كليد مخصوص شمارش زير درب ،تعداد دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمحض رسيدن تعداد آن به عدد تنظيمي كليد، مدار يخچال براي مدتي قطع مي شود .در زمان توقف كمپرسور ،بر اثر افزايش دماي محيط يخچال برفك ها ذوب مي شوند. ويا مي توان بروش استفاده از تايمر اشاره نمود در اين روش پس از زمان معيني تايمر مخصوص عمل نموده و مدار را قطع مي سازد . در بعضي از يخچال ها ،تايمر بمحض قطع مدار اصلي ،مدار المنت پيچيده شده بدور اواپريتور را بر قرار نموده تا عمل ذوب برفك با سرعت بيشتري انجام شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با ما به عنوان نمایندگی تعمیر یخچال فریزر ال جی تماس حاصل نموده و با ما در ارتباط باشید.

 

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر ال جی

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر سامسونگ

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر جنرال الکتریک

نمایندگی تعمیر یخچال فریزربوش

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر دوو

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر ویرپول

نمیاندگی تعمیر یخچال فریزر وستینگهاوس

 

 

 

 

 

 چه اقداماتی برای مصرف برق کمتر یخچال لازم است

در هر خانه ای یخچال و فریزر پر مصرق ترین وسایل برقی هستند زیرا 24 ساعت شبانه روز را در تمام سال بی وقفه کار می کنند

با عمل به 8 توصیه ساده زیر ، قبض برقتان سبک تر شده  و به عمر یخچال  و فریزرتان افزوده خواهد شد:

  • مرتب برفک های یخچال و فریزرتان را تمییز کنید تا به صورت قشر ضخیمی از یخ درنیاید.هر سال یکبار ، نرده های پشت یخچال  را از گرد و غبار تمییز کنید.قشر یخ داخل فریزر اگر حدود 3 سانت شود، دو برابر برق مصرف می کند تا برودت دستگاه را حفظ کند.
  • بهتر است  یخچال را در محل خنک قرار دهید .مصرف دستگاه به درجه حرارت  محیط اطرافش بستگی دارد. مثلا چنانچه به جای محیط 18 درجه سانتیگراد  در محیطی با دمای 28 درجه سانتیگراد باشد  مصرف برق آن 38 درصد افزایش پیدا می کند.
  • درب یخچال یا فریزر را کمتر باز بگذارید با این کار تا 5 درصد در مصرف برق صرفه جویی می کنید.
  • یخهای مواد خوراکی منجمد شده را در داخل یخچال آب کنیدبا این کار دو فایده برایتان دارد ، در مصرف حرارت پخت این مواد صرفه جویی می شود و یخچال به کمک سرمای آزاد شده  از مواد منجمد، انرژی کمتری مصرف می کند.
  • قبل از باز کردن  درب یخچال ، چیز هایی را که خریده اید و می خواهید در یخچال قرار دهید، کاملا آماده کنید.
  • جدار داخل یخچال را با محلول جوش شیرین و اب هر چند وقت یکبار تمییز کنید
  • از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف داخل یخچال  و فریزر جهت گردش هوا جلوگیری کنید.
  • اطمینان حاصل کنید  یخچال و فریزر بر روی یک سطح تراز  قرار گرفته  و درب آن به طور کامل بسته می شود.

راهنمای خرید یخال فریزر

هنگام خرید یخچال ، توجه به ظرفیت  و میزان مصرف برق آن بسیار با اهمیت است.هر چه تعداد افراد یک خانواده بیشتر باشد، یخچال  نیز باید بزرگتر باشد.همچنین هنگام خرید یخچال باید به نشان  استاندارد  و موارد ایمنی توجه کرد.توجه به محلی که می خواهید یخچال را در آنجا قرار دهید نیز مهم است  تا بدانید یخچال  مورد نظرتان چه اندازه ای باید داشته باشد.باز و بسته کردن در یخچال  باعث استهلاک آن،فعالیت بیشتر موتورش و نیز مصرف برق بیشتر می شود.بهتر است تا حد امکان  ا یخچال هایی استفاده کرد که روی در آنها آبسرد کن و یخساز  وجود دارد. 

 

در اینجا بعضی از  ملاک هایی که هنگام خرید یخچال فریزر باید آنها از آنها آگاه باشید، به شما معرفی می شوند.

 

وقت برای خرید یخچال فریزر به بازار لوازم خانگی می روید، حتما عواملی چون ظرفیت  مورد نیاز و هزینه ای را که می توانید بپردازید ، در نظر بگیرید.توجه داشته باشید که تنوع محصولات  در بازار می تواند  به سادگی شما را دچار سردرگمی کند. 

ابتدا لازم است تا بدانید که ظرفیت مورد نیازتان چقدر است. اگر تازه کار نباشید، حساب دستتان است و به راحتی ظرفیت مورد نیاز را تعیین می کنید. اما آنهایی که در این کار مهارت ندارند، بدانند  که به طور متوسط،  یک خانواده دو نفره به 160 تا 200 لیتر  ظرفیت احتیاج دارد.به ازای هر نفر اضافه هم باید 20  لیتر  دیگر در نظر گرفته شود.

ظرفیت یخچال به عادات خرید  و نوع تغذیه شما هم بستگی دارد.اگر بیشتر سبزیجات مصرف می کنید، یخچال بزرگتری بخرید.چنانچه هفته ای یک بار به خرید می روید نیز ظرفیت را قدری بیشتر در نظر بگیرید.

مصرف انرژی هم یکی از نکات مهم در انتخاب  مدل مورد نظر است.

مدل هایی که فریزر آنها در قسمت بالا قرار گرفته است  عموما بین 7 تا 13 درصد مصرف انرژی کمتری دارند.مدل هایی که ذوب برفک اتوماتیک ندارند ( defrost) هم حدود نصف یخچال های مجهز به این سیستم انرژی مصرف می کنند.

اشکال نوع اول این است که هرچند وقت یک بار باید برفکش را تمیز کرد  تا مصرف انرژی در آن بهینه باشد.یخچال  فریزر هایی که یخساز اتوماتیک یا آبخوری روی درشان دارند ، 14 تا 20 درصد بیشتر انرژی مصرف می کنند.ناگفته نماند که هزینه خرید این نوع یخچال فریزرها  نیز بیشتر از مدلهای دیگر است.

از نظر مصرف انرژی ،یخچال فریزر های 16 تا 20 فوت اقتصادی تر هستند.واضح است  که هر قدر  اندازه یخچال  بزرگتر باشد ، مصرف انرژی آن نیز بیشتر است. البته  خرید یخچال فریزر کوچکتر نیز موجب می شود  تعداد دفعات مراجعه شما به سوپر مارکت بیشتر شود.

هر سه یا چهار هفته یکبار یخچال را از برق در بیاورید.زیر آن را جارو برقی بکشید  و داخلش را با جوش شیرین  و آب سرد تمیز کنید تا بوی ماندگی نگیرد. داخل یخچال فریزر غذای  داغ قرار ندهید.

اگر در منطقه ای زندگی می کنید که برق آن همیشه نوسان دارد، برای یخچال فریزر های اروپایی و آمریکائی حتما ترانس 2 کیلو وات بخرید.

بیشتر یخچال فریزر های جدید سیستم برفک آب کن اتوماتیک دارند، به طوری که خود یخچال بدون دخالت شما  و در زمان لازم برفک ها را آب می کند. به این ترتیب مصرف انرژی کاهش می یابد .

به میزان مصرف انرژی یخچال  فریزر بی توجه نباشید. آزمایش های علمی  نشان می دهند. که یخچال هایی با ظرفیت  و امکانات همانند،اما ساخت کارخانه های متفاوت  دارای مصرف انرژی متفاوتی  هستند  به طوری که گاه  میزان مصرف انرژی  یکی نسبت به دیگری به دو برابر می رسد.هنگام خرید ، ضمن توجه به اطلاعات  مندرج در برچسب انرژی، بد نیست از فروشنده  درباره مصرف  انرژی آن نیز سوال کنید.

 

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر ال جی

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر سامسونگ

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر جنرال الکتریک

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر فریجیدر

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر ویرپول

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر آدمیرال

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر آمانا

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر وستینگهاوس

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر بوش

نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر دوو

 

 

در هنگام استفاده از یخچال فریزر باید به چه نکاتی دقت کنیم؟

قبل از استفاده، یخچال بایستی به صورت صحیح و در محل مناسب قرار داده شود.

هرگز با کشیدن سیم یخچال دوشاخه را از برق خارج نفرمایید. همیشه دو شاخه را محکم گرفته و به طور مستقیم از پریز خارج کنید.

هنگام جابجایی یخچال فریزر مراقب باشید که روی کابل برق کشیده نشده و کابل آسیب نبیند.

هنگامی که دستگاه یخچال فریزر به کار افتاد از زدن دست مرطوب به قسمتهای خیلی سرد خودداری فرمایید زیرا دست شما به آن قسمتها خواهد چسبید.

هنگام تمیز کردن دستگاه دوشاخه را از برق خارج نمایید. هرگز دست خیس به داخل محفظه فریزر نزنید زیرا امکان برق گرفتگی وجود دارد.

از رسانیدن آسیب، خم کردن، کشیدن و پیچاندن کابل برق خودداری فرمایید زیرا باعث آتش سوزی و برق گرفتگی می‌گردد. ضمنا از وصل بودن سیم زمین (ارت) مطمئن شوید.

از قراردادن ظروف شیشه ‌ای داخل فریزر بپرهیزید زیرا بر اثر انبساط خواهند شکست.

هرگز دست خود را وارد ظرف نگهداری یخ ننمایید زیرا بر اثر کار کردن یخ ساز خودکار امکان وارد آمدن جراحت وجود دارد.

از استفاده کودکان و افرادی که صلاحیت ندارند جلوگیری بعمل آورید.

مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

هرگز اجازه ندهید که کسی از دستگاه بالا رفته، روی آن نشسته ، روی آن ایستاده و یا از درب آن آویزان گردد زیرا این اعمال باعث آسیب دیدن دستگاه گردیده و در صورت پرت شدن فرد امکان وارد آمدن جراحت نیز وجود دارد.

در صورت امکان دستگاه یخچال فریزر را از طریق سیم خودش به برق وصل کنید زیرا استفاده از سیم رابط باعث بالا رفتن ولتاژ خروجی پریز شده و باعث قطع برق می‌گردد.

محل استقرار دستگاه یخچال فریزر را طوری انتخاب فرمایید که در صورت بروز حادثه بتوانید سریعا سیم آن را از برق قطع نمایید.

یخچال را در محلی قرار دهید که استفاده از آن راحت باشد.

یخچال را در معرض گرما، نور مستقیم آفتاب و رطوبت قرار ندهید.

جهت جلوگیری از لرزش در حین کار، دستگاه یخچال فریزر می‌باید تراز باشد.

دمای محیط نصب نبایستی زیر 5 درجه سانتیگراد باشد. در غیر اینصورت روی کارکرد یخچال فریزر تاثیر می‌گذارد.

در صورت آسیب دیدگی، کابل برق می‌باید توسط سرویسکار مجاز یا کارخانه سازنده تعویض گردیده تا از بروز خسارت جلوگیری به عمل آید.

از دستکاری و یا افزایش طولی سیم برق خودداری فرمایید. این کار احتمال بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی را بهمراه خواهد داشت.

قبل از دور انداختن یخچال قدیمی خود درب های آن را جدا نموده و قفسه‌های آن را جایگذاری نمایید تا کودکان نتوانند براحتی داخل آن شوند.

جهت جلوگیری از برق گرفتگی دستگاه یخچال فریزر باید از طریق سیم زمین با زمین اتصال داشته باشد. عدم رعایت اتصال صحیح باعث برق گرفتگی خواهد بود.

در صورت عدم درک صحیح روش وصل کردن سیم زمین و یا داشتن هرگونه شک و شبهه در اتصال صحیح آن با یک برقکار تماس حاص فرمایید.

یخچال را در مجاورت دستگاه های حرارت زا همچون گاز، شوفاژ و آب گرمکن قرار ندهید.

برای جریان یافتن مناسب هوا، لوله های پشت یخچال فریزر خود را حداقل سالی دوبار گردگیری کنید.

از قرار دادن غذاهای داغ در یخچال خودداری کنید.

روی غذاها را با درب یا محافظ های مخصوص بپوشانید، چراکه بخار متصاعد از آن ها به ایجاد برفک بیشتر منجر شده که برای آب کردن آن ها باید انرژی زیادی مصرف شود.

از مصرف پارچه و ورق های نایلونی بر روی طبقات یخچال فریزر و نیز چسباندن ظروف به یکدیگر که مانع جریان مناسب هوا می گردند خودداری نمایید.

شروع به کار دستگاه: برای آغاز کار دستگاه، پس از اتصال به برق بگذارید یخچال حداقل 3 ساعت به صورت خالی کار کرده تا برودت آن به میزان کافی برسد. 

تمیز کردن یخچال: فراموش نکنید که یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در خرابی وسایل برقی منجمله یخچال، خاک گرفتن آن ها، قرار گرفتن در مکان های خاک گرفته و نیز کثیف شدن آن هاست. بنابراین حتماٌ هرچندوقت یکبار یخچال خود را به جلو کشیده و زیر آن را تمیز نمایید. همچنین بدنه بیرونی و فضای داخلی یخچال را نیز می توانید با محلول آب و جوش شیرین شستشو دهید. برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و نیز در امان ماندن از خطر برق گرفتگی بهتر است زمان تمیز کردن داخل یخچال آن را از برق بکشید.

استفاده از ترانس جهت اتصال دستگاه به برق: تحقیقات انجام شده روی لوازم برقی و دستگاه های الکترونیکی نشان می دهد که ضعف و نوسانات برق شهر (حتی نوساناتی که برای ما محسوس نیست)  یکی از مهمترین عوامل اصلی خرابی و از کار افتادگی این دستگاه ها است.  بنابراین برای تنظیم و کنترل این نوسانات و طول عمر بیشتر دستگاه یخچال فریزر خود، حتماٌ از ترانس استفاده کنید.

پس از نصب دستگاه یخچال فریزر حدود 20 قالب یخ اول و 7 لیوان آب اول را دور بریزید. یخها و آبهای اولیه ممکن است حاوی ذرات داخل لوله شلنگ آب و یا منبع تغذیه آب بوده و یا بوی آنها را بدهد. این عمل در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه لازم الاجرا می‌باشد.

کودکان را از قسمت خروجی یخ و آب دور نگهدارید. احتمال فشار اشتباه دکمه‌ها و آسیب رسانیدن به لامپها توسط کودکان وجود دارد.

هرگز قوطی نوشابه یا کنسرو را جهت سریع خنک شدن در محفظه نگهداری یخ قرار ندهید. این کار باعث خرابی یخساز خودکار می‌گردد.

هرگز از ظروف کریستال نازک و یا ظروف سفال جهت دریافت یخ استفاده نفرمایید. این ظروف احتمال شکستن دارند.

ابتدا یخ را در لیوان ریخته و سپس آن را با آب یا نوشابه ‌های دیگر پر نمایید. زیرا افتادن یخ در آب باعث ایجاد ترشحات در اطراف لیوان می‌گردد.

هرگز دست یا اشیای دیگر را داخل خروجی یخ قرار ندهید. این تماس امکان شکستگی قطعات مربوط و وارد آمدن جراحت به دست را تشدید می‌کند.

هر از چندگاهی ظرف یخ را تکان داده تا سطح یخ پایین برود و یخ بیشتری در آن جا گیرد.

به طور طبیعی یخها روی هم قرار گرفته و سطح آن بالا می‌آید. این امر باعث می‌گردد تا یخساز به طور خودکار تشخیص ‌دهد که ظرف یخ پر شده و تولید یخ را قطع کند.

در صورت تولید یخ رنگ دار، استفاده را قطع و سریعا با مرکز سرویس تماس حاصل فرمایید.

امکان انسداد یخ در مسیر عبوری وجود دارد که این خود باعث از کار افتادن یخچال می‌گردد.

لیوان را در فاصله مناسب از خروجی یخ نگهدارید.

در صورت نگهداشتن لیوان خیلی نزدیک به محل تولید یخ احتمال خارج نشدن یخ وجود دارد.

هرگز از درب محفظه غذاهای حاضری یخچال بعنوان یک زیردستی استفاده نفرموده و آن را با اشیاء تیز زخمی نکنید. هرگز دست خود را روی آن نگذاشته و فشار ندهید.

 

درصورت بروز هرگونه اشکال فنی در سیستم یخچال فریزرساید بای ساید خود میتوانید با متخصصان این مرکز ارتباط حاصل نمایید.

سایدبای ساید ال جی،ساید بای ساید سامسونگ، ساید بای ساید جنرال الکتریک، ساید بای ساید دوو، ساید بای ساید بوش